ONZE CERTIFICERINGEN

Aboma-certificeringslogo-CKB_vk[1]

CKB

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven is in 2000 ontstaan na samenvoeging van de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur (uit 1996) en de Erkenningsregeling Buizenlegbedrijven (uit 1995). De regeling beoogt de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden te stimuleren en te borgen in de kabelleg- en buizenlegbranche. Zij doet dit door eisen te stellen aan het kwaliteitbeheerssysteem van kabelleg- en buizenlegbedrijven.

VCA-certificaat

VCA P 2017/6.0

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan een aannemer met een VCA-certificaat, mag er op vertrouwen dat het uitbestede werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen.

ISO certificering Konings groep

NEN-EN-ISO 9001:2015

Kwaliteitsmanagement

NEN-EN-ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die:
a) moet aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en
b) zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

BRL certificering Konings groep

BRL 7000, protocol 7004

Tijdelijk uitplaatsen van grond

Dit protocol beschrijft de eisen die de kwaliteit waarborgen van de uitvoering van tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond, zoals omschreven in de Regeling Uniforme Saneringen. Het protocol is van toepassing bij de uitvoering van bodemsaneringen in het kader van de Wbb. Een ingediende melding volgens de categorie ‘tijdelijk uitplaatsen’ in het kader van het Besluit uniforme saneringen (BUS) is een uitgangspunt voor dit protocol.
Alle werkzaamheden waarvan het bevoegd gezag van mening is dat deze onder de BUS-categorie ‘tijdelijk uitplaatsen’ vallen, kunnen onder protocol 7004 worden uitgevoerd.

Dit protocol maakt onderdeel uit van BRL SIKB 7000, ‘Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem’. In de BRL staan de algemene eisen waaraan aannemers moeten voldoen, die werken onder het certificaat van BRL SIKB 7000. Dit protocol beschrijft de specifieke eisen waaraan aannemers en personen moeten voldoen, die onder het certificaat van BRL SIKB 7000 werken aan de uitvoering van tijdelijk uitplaatsen.

Datwyle

Dätwyler Certified Installer

Innovatief in bekabeling

Dätwyler heeft sinds 1915 de snelle technische ontwikkeling, constructie en productie van kabels en systemen mede bepaald. De Dätwyler Holding AG omvat wereldwijd ondernemingen op het gebied van onder meer kabels, rubber en kunststof, precisie staalbuizen en technische componenten. Wereldwijd zijn er circa 4.500 mensen werkzaam.

Deze technologiereus denkt en handelt klantgericht en wil de bestaande kabeltechnologie voortdurend verbeteren. Achter de kwalitatief hoogwaardige producten en diensten voor de kabelconfectie staan goed opgeleide en ervaren vakmensen, die ervoor zorgen ervoor dat de hoge eisen aan onze oplossingen gesteld worden realiteit worden

CO2 Prestatieladder

Wij zijn binnenkort gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3
Hiervoor zullen wij periodiek documenten publiceren op onze website.
Naast onze eigen website, worden er ook documenten gepubliceerd op de SKAO website: www.co2-prestatieladder.nl/Konings-Groep_BV/

Bekijk hieronder de gerelateerde documenten van de CO2 Prestatieladder door ze te openen.

Jaarverslagen:

Halfjaarverslagen:

Projecten

Nog geen projecten

Algemeen

Scroll naar boven